کمیته اجرایی

کمیته اجرایی( به ترتیب الفبا)

رئیس: آقای شاهرخ رامزی

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع

 

-         آقای  مهندس علی اصغر قائمی

مشاور مدیر عامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

-         آقای  مهندس میلابی

سرپرست معاونت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات

-         آقای دکتر علی شجاعی

سرپرست مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

 

-         آقای محمد منتقمی راد

مدیر کل دفتر مرکزی حراست

 

-         آقای مهدی نوزوزیان

 مدیر کل نوسازی و تحول اداری

 

-         آقای یاسر خاتمی

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

 

-         آقای محمدرضا واعظی پور

مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

 

-         آقای محمد هاشمی

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

 

-         آقای امید کریمیان

رئیس مرکز آموزش و توانمندسازی