جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی » با حضور آقای دکتر حسن زاده (دبیر کنفرانس) و اعضای کمیته و بمنظور بررسی و تبادل نظر درخصوص موضوعات زیر برگزار شد:

-         گزارش اقدامات صورت گرفته در دبیرخانه کنفرانس

-         تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397

-         پیگیری مصوبات جلسه قبلی

-         تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص :

-      تفاهمنامه همکاری

-      پکیج کنفرانس، سالن، پذیرایی و ...

-      پوستر کنفرانس و...

-      سفارش مقالات علمی

با توجه به دستور کار جلسه، در خصوص موضوعات زیر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

-         تاریخ کنفرانس 30 بهمن و 1 اسفند سال جاری( روزهای سه شنبه و چهار شنبه) خواهد بود.

-         عنوان همایش به کنفرانس ملی  تغییر می یابد.