کارشناس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت گفت: همایش ملی "بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی" بدنبال تهیه و تدارک مبانی نظری علمی در جهت رفع چالش های بیمه سلامت و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات می باشد.

محمدرضا جمالی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، در خصوص اهداف همایش علمی "بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی" که قرار است توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت در زمستان سال جاری برگزار شود، گفت: در حال حاضر چالش هایی در حوزه بهداشت و درمان کشور وجود دارد که پاسخ مناسب به این مشکلات  و چالش ها نیازمند استفاده از نظرات علمی و کارشناسی اندیشمندان در حوزه سلامت، بیمه و اقتصاد سلامت است.

وی افزود: همایش مذکور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه های علوم  پزشکی ، دانشگاه تهران،دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، مراکز پژوهشی مرتبط و ... برگزار می شود.

جمالی با بیان اینکه همایش علمی "بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی"اولین گردهمایی علمی در سطح ملی در حوزه بیمه سلامت است، تصریح کرد: از محورهای اصلی این همایش می توان  به خرید راهبردی خدمات، پوشش همگانی، تأمین منابع مالی پایدار، حفاظت مالی از اقشار آسیب پذیر، نظام ارجاع و پزشک خانواده، ارزیابی فناوری های سلامت، سازمان الکترونیک و حقوق شهروندی اشاره کرد، البته تمامی محورهای این همایش در برنامه های پنجم و ششم توسعه، سیاست های کلی نظام سلامت و سایر قوانین بالادستی مورد تأکید قرارگرفته است.

کارشناس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت و مسئول دبیرخانه همایش "بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی"، با اشاره به اینکه فراخوان جهت حضور در این همایش انجام شده است، گفت: افراد علاقه مند و متقاضی جهت شرکت در این همایش می توانند با ثبت نام در سایت همایش به نشانی  hamayesh-nchir.ihio.gov.ir مقاله های خود را ارسال کنند، ضمن اینکه قرار است تمامی مقالات ارائه شده در همایش به صورت کتاب منتشر و در اختیار مراجع تصمیم گیر اعم از مجلس شورای  اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایران  قرار گیرد