شاهرخ رامزی در گفت‌وگو با آی‌هینا از برگزاری اولین همایش علمی در سطح ملی با عنوان" پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی" که توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت با همکاری وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی در زمستان سال جاری خبر داد و گفت:  همانطور که می‌دانید منابع دولتی در خصوص پوشش همگانی بیمه سلامت با محدودیت‌هایی مواجه است، یقیناً تجربیات بین المللی و جهانی و توسعه علم بیمه می‌تواند کمک بسیار خوبی برای اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران باشد تا بتواند مبتنی بر منابع مصوب خود در جهت پوشش همگانی گام‌های مطلوبی بردارد.

وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت ایران در اواخر سال 1396 موفق شد مجوز ایجاد مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت را از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت دریافت کند،  به طوری که ردیف اعتباری مشخصی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

با توجه به اهمیت مطالعات و پژوهش در مدیریت هزینه‌های حوزه بیمه و نقش این مطالعات در ذخیره منابع جهت توسعه پوشش همگانی، این موضوع به عنوان اولین فعالیت در دستور کار مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت قرار گرفته است.

رامزی گفت: با تلاش و استفاده از توانایی و پتانسیل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و افراد صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد سلامت با گذشت مدت اندکی از فعالیت مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، مطالعات خوبی انجام شده که امیدواریم در ادامه، شاهد به بار نشستن فعالیت‌های پژوهشی و استفاده از آن جهت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سازمان باشیم