بمنظور بهره مندی علاقمندان و اندیشمندان ارجمند از مباحث مطرح شده در کنفرانس ملی بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی، نسخه جدید اپلیکیشن تهیه و کلیه فایلهای پاورپوینت ارائه شده در کنفرانس، در آن بارگذاری شد.

علاقمندان جهت نصب نسخه جدید اپلیکیشن کنفرانس ملی بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی به آدرس :

https://hibox.ihio.gov.ir/s/R1yIX7E4FoFN3kY

مراجعه نمایند.

یادآوری می نماید فعلاً نسخه اندروید اپلیکیشن قابل بهره برداری می باشد