دکتر علی حسن زاده با اشاره به برگزاری کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی در هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری بیان کرد: این کنفرانس در راستای تدوین برنامه راهبردی سازمان در سال 97 است که از اوایل سال گذشته برنامه‌ریزی برای اجرای آن آغاز شد. بعد از اعلام فراخوان عمومی و ارسال پوسترهمایش برای تمام استان‌ها و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور در نهایت حدود 143مقاله برای این کنفرانس ملی ارسال شد.

 وی ادامه داد: مقالات ارسال شده توسط اساتید صاحبنظر در حوزه سلامت وارد فرآیند داوری شد که از 68 مقاله انتخاب شده، 25 مقاله برای سخنرانی، 50 مقاله برای چاپ در کتابچه و 18 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

 دکتر حسن‌زاده افزود: این کنفرانس با 8 محور کار خود را آغاز کرد. در پنج پنل تخصصی بحث‌های اساسی نظام بیمه‌ای از جمله بسته خدمات پایه سلامت، پوشش بیمه سلامت همگانی، تامین منابع و حفاظت مالی از بیمه شدگان، حقوق شهروندی و سازمان الکترونیک و نظام ارجاع و پرشک خانواده مورد بررسی قرار خواهد گرفت که امیدورایم بتوانیم از جمع بندی این پنل‌ها در گره‌گشایی امور سازمان بهترین استفاده را ببریم.

 وی بیان کرد: در این کنفرانس ملی از دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر شریعتمداری وزیر رفاه به عنوان سخنرانان اصلی دعوت به عمل آمده است. همچنین نمایندگان مجلس، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، دانشجویان و مدیران کل بیمه سلامت در استان‌ها و معاونین نیز در این همایش حضور خواهند داشت.

 دبیر علمی کنفرانس ملی بیمه سلامت در ادامه با تاکید بر اینکه نظام بیمه‌ای جزئی از نظام سلامت است، افزود: یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت حوزه بیمه است. بیمه در قالب کارکرد تامین مالی در نظام سلامت خود را نشان می دهد. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت نظام سلامت را مجموعه‌ای از 4 کارکرد و 3 پیامد می‌داند که اولین کارکرد اساسی تولیت نظام سلامت است.

 وی ادامه داد: پدیدآوری منابع و تامین مالی و سایر اقدامات دست به دست هم می دهند و تدارک خدمت را به وجود می‌آورد. این کارکردها در تعامل با یکدیگر و حول محور تولیت نظام سلامت باید به سلامت خوب و کیفی برای مردم، مشارکت عادلانه آنان در تامین منابع سلامت و نهایتا پاسخگویی نظام سلامت به ذی نفعان در قبال انتظارات غیر درمانی منجر شود. انتظارات درمانی استانداردهای خاص خود را دارد که نمی‌توان آن را زیر پا گذاشت. در صورتی که ما به حداقل‌ها نرسیم خدمت درمانی ارائه نمی‌شود و به همین دلیل است که انتظارات غیر درمانی مردم و پاسخگویی به این انتظارات در ردیف پیامدها قرار گرفته است.

 دکتر حسن‌زاده گفت: نظام بیمه‌ای خود را در حوزه تامین مالی نشان می دهد که خود مشتمل بر 3 زیرکارکرد از جمله تجمیع منابع مالی برای ارائه خدمات، انباشت ریسک و خرید راهبردی است. در واقع ما در این 3 زیرکارکرد با چالش‌هایی مواجه هستیم که تمام این موارد در قالب محورهای همایش پیش بینی شده است.

 وی پوشش همگانی را از دیگر محورهای همایش عنوان کرد و افزود: پوشش همگانی راهی برای انباشت ریسک است. یعنی هر چه انباشت ریسک بزرگ‌تر باشد با تبعیت از قانون اعداد بزرگ، میزان حق بیمه کاهش و یارانه متقاطع ایجاد می‌شود. در بحث خرید راهبردی نظام ارجاع و در موضوع پیامدی مثل پاسخگویی به انتظارات غیر درمانی مردم، حقوق شهروندی یکی از بحث‌های اساسی این کنفرانس ملی است.

 دبیر علمی کنفرانس ملی بیمه سلامت گفت: مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت بعد از کنفرانس چالش‌های مطرح شده و راهکارهای ارائه شده را جمع بندی خواهد کرد تا در نهایت در آسیب‌شناسی چالش‌ها و ارائه راهکارها به ویژه در حوزه مدیریت منابع به سازمان کمک کند.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: نظام بیمه‌ای یعنی نظام مدیریت منابع که در دنیا دو ترم اساسی یعنی کنترل هزینه و محدود سازی هزینه برای آن وجود دارد. کنترل هزینه در تمام نظام‌ها کارکرد دارد ولی محدودسازی هزینه مخصوص نظام بیمه‌ای است. باید به این نکته تاکید کرد که محدودسازی هزینه به مفهوم عدم ارائه خدمت نیست بلکه به این معناست که تمامی هزینه‌ها در چارچوب منابع انجام شود.

 دکتر حسن‌زاده ادامه داد: منابع بیمه‌ای کاملا مشخص بوده و از حق بیمه‌ها تامین می‌شود. بنابراین در سقف منابع تعهدات مشخصی وجود دارد. به همین دلیل بحث محدودسازی هزینه ویژه نظام بیمه ای است که در این همایش به این موضوع در قالب بسته‌های بیمه پایه، نظام ارجاع و پوشش همگانی پرداخته خواهد شد.

 دبیرعلمی کنفرانس ملی بیمه سلامت با اشاره به اینکه وظیفه نظام بیمه‌ای حفاظت مردم در مقابل ریسک مالی ناشی از بیماری است، افزود: بیش از 50 درصد پیامدهای نظام سلامت از نتایج کارکردهای نظام بیمه‌ای است مثل تناسب مشارکت مالی که 25 درصد کل پیامدها را شامل می‌شود و پاسخگویی به انتظارت غیر درمانی مردم که در پنل حقوق شهروندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 دکتر حسن‌زاده در پایان گفت: نظام بیمه‌ای بار اصلی پاسخگویی انتظارات غیر درمانی نظام سلامت را بر عهده دارد و ما امیدواریم با برگزاری چنین همایش‌هایی به شکل علمی چالش‌ها و مسائل را مورد بررسی قرار دهیم و از راهکارها در رفع مشکلات بیمه‌ای کشور، خدمات‌رسانی بهتر به بیمه شدگان بیمه سلامت و حتی سایر سازمان‌های بیمه‌گر استفاده کنیم.