به گزارش خبرنگار آی هینا، مسعود پزشکیان در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس ملی بیمه سلامت که در سالن همایش‌های هتل قلب ‏بیمارستان شهید رجایی تهران برگزار شد، افزود: بی انصافی است که پول از جای دیگر به بهداشت و درمان اختصاص داده شود یا ‏توقع آن را داشته باشیم، زیرا پول را مدیریت نکردیم و منابع باید مدیریت شود.‏

این نماینده مجلس بیان کرد: پولی که در بهداشت و درمان و بیمه وجود دارد اگر به منطقه و جمعیت مشخصی تخصیص داده شود و بعد با ‏گروهی قرارداد بسته شود که اگر خدمات معینی را ارائه دهند پول داده می‌شود. خدمات هم باید خدمت سلامت باشد و اگربیماری فرد بهبود یافت، پول پرداخت می شود. دفترچه بیمه سلامت دست مردم داده شد و گفتیم هرجا رفتی و هرچقدر و هرچند بار مصرف کردی، ۹۵ ‏درصد هزینه پرداخت می‌شود. این در شرایطی است که باید گفت پول را کجا و چقدر و به چه شکل باید هزینه کرد.‏

پزشکیان ادامه داد: یک درصد ارزش افزوده که باید برای چیزهای دیگر داده شود، برای سی تی اسکن و آنژیوگرافی هزینه شده ‏است. اگر این منابع به درستی و بر اساس عدالت مدیریت شود، امنیت و آزادی و رضایت مندی شکل می‌گیرد. هنر حاکمیت این است ‏که افرادی را ببیند که کسی به دادشان نمی‌رسد. باید دغدغه این افراد را داشت.‏

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دور قبلی مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان گفتیم به زبان مشترک برسیم که اگر ‏گفتیم پزشک خانواده، به چه معنی است. این در شرایطی است که از دوره وزارت من تاکنون هنوز پزشک خانواده به صورت پایلوت ‏اجرا می‌شود.‏

وی افزود: پزشک خانواده دیگر نیازی به پایلوت ندارد و باید به زبان و نگاه مشترک رسید. ترکیه به صورت قاطع ایستاد و ‏پزشکان دیگر نمی‌توانند دو جا کار کنند. ما در برنامه‌های توسعه می‌گوییم پزشک باید یک جا کار کند، اما مسئول ارشد دانشگاه علوم ‏پزشکی حداقل ۳ جا کار می‌کند. در هیچ جای دنیا به افرادی که منافع‌ آنها درگیر است، اجازه سیاست گذاری نمی‌دهند و در ایران ‏کسانی سیاست می‌گذارند که تضاد منافع دارند.‏

این نماینده مجلس بیان کرد: در آمریکا بیشترین پولی که به پزشک می‌دهند ۸۰ هزار دلار در سال است. در ایران در بخش خصوصی برخی ‏از پزشکان بیشتراز آمریکا می‌توانند پول در بیاورند. هیچ جای دنیا تا این میزان شکاف درآمد وجود ندارد.