به گزارش خبرنگار آی هینا، سعید نمکی در حاشیه اولین کنفرانس ملی بیمه سلامت در جمع خبرنگاران افزود: مدت‌ها بود به دنبال ‏برگزاری نشست علمی در حوزه بیمه سلامت با کمک صاحب نظران و افرادی بودیم که می‌توانند نقشه راه مناسبی را برای استمرار ‏پوشش بیمه همگانی سلامت ترسیم کنند. برای استمرار بیمه همگانی می‌توان از پزشکان و نظام دارویی کمک گرفت که این موارد در ‏کنفرانس بیمه سلامت مورد بررسی قرار می‌گیرد.‏

وی ادامه داد: همچنین راهکارهای اینکه چگونه می‌توانیم در راستای نظام ارجاع، پزشکی خانواده، استفاده از راهنماهای بالینی و ‏زیرساخت موثر پرونده الکترونیک در منطقی‌تر شدن هزینه‌های بیمه سلامت بهره بگیریم. در پایان این کنفرانس می‌توان نقشه راه ‏مناسبی را برای استمرار بیمه همگانی سلامت ترسیم کرد.‏

وزیر بهداشت همچنین گفت: طرح تحول سلامت جدا از نظام بیمه‌ای نیست و به دنبال این هستیم که با توجه به شرایط اقتصادی خاص ‏که ناشی از تحریم‌های ظالمانه است، کمترین فشار بر مردم در هزینه‌های کمرشکن بستری وارد شود و بیماران صعب العلاج و ‏بیماران خاص مورد حمایت قرار بگیرند.