بنام آن که جان را فکرت آموخت

اطلاعیه

با یاری ایزد منان، بدینوسیله به استحضار کلیه علاقمندان به شرکت در کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» می رساند کنفرانس در تاریخهای 7 و 8 اردیبهشت ماه 1398 برگزار خواهد شد.

علاقمندان به حضور در کنفرانس، حداکثر تا 27 اسفندماه 1397 از طریق سایت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

                                                                                   دبیرخانه کنفرانس