بنام آن که جان را فکرت آموخت

اطلاعیه

احتراماً، بدینوسیله به استحضار کلیه علاقمندان به شرکت در کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» می رساند برگزاری کنفرانس، به تعویق افتاد.

زمان و مکان برگزاری کنفرانس، از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                   دبیرخانه کنفرانس