جلسه کمیته اجرایی کنفرانس با حضور آقای دکتر حسن زاده (دبیر کنفرانس) و آقای دکتر رامزی ( رئیس کمیته اجرایی) و سایر اعضای کمیته اجرایی بمنظور بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری کنفرانس، روز سه شنبه مورخ 9/11/1397 از ساعت 11:20- 10:30 در محل دفتر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برگزار شد. در این جلسه پس از گزارش آخرین اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری کنفرانس، بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات زیر صورت گرفت:

 -         معرفی رابط دفتر مرکزی حراست، روابط عمومی،فناوری اطلاعات، پشتیبانی و نقلیه به رئیس کمیته اجرایی

-         حضور شرکتهای تابعه سازمان بیمه سلامت ایران ( فارماشیمی- آتیه سازان- مدیریت سرمایه) جهت ارائه دستاوردهای علمی- فناوری در نمایشگاه جنبی کنفرانس

-         حضور ادارات کل ( ستادی استانی) پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات جهت ارائه دستاوردهای علمی- فناوری در نمایشگاه جنبی کنفرانس

-         قرارداد سالن محل برگزاری کنفرانس

-         حق الزحمه داوری مقالات علمی کنفرانس

-         حق الزحمه ارائه کنندگان مقالات علمی سفارشی کنفرانس

-          حق الزحمه حضور صاحبنظران در پانل تخصصی کنفرانس

-         بسته فرهنگی کنفرانس

-         دعوتنامه و فهرست مدعوین کنفرانس

-         هماهنگی و تهیه قالب ارائه مقالات بصورت سخنرانی ( oral ) و پوستر

-         گواهی های کنفرانس

-         جدول زمانی برنامه دو روزه کنفرانس

-         چاپ کتابچه خلاصه مقالات کنفرانس

-         تهیه کلیپ معرفی مرکز و خلاصه کنفرانس

-         پوشش صوتی و تصویری کامل کنفرانس

-         دعوت از اصحاب رسانه جهت پوشش کامل خبری دو روزه کنفرانس

-         اسکان مدعوین کنفرانس

-         سایر