لیست اخبار
اپلیکیشن جدید کنفرانس ملی بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

اپلیکیشن جدید کنفرانس ملی بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
اطلاعات بیشتر
1398/02/29
دبیر علمی کنفرانس ملی بیمه سلامت: نظام بیمه‌ای بار اصلی پاسخگویی به انتظارات غیر درمانی را بر عهده دارد

دبیر علمی کنفرانس ملی بیمه سلامت با اشاره به برگزاری این همایش درهفتم وه...
اطلاعات بیشتر
1398/02/09
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: افزایش کارآمدى و بهره ورى در بیمه سلامت مبتنى بر اجراى دانش روز و روش هاى علمى است

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: یکى از دغدغه ها و نیاز مبرم امروز در حوز...
اطلاعات بیشتر
1398/02/09
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:‏ تصور اینکه حتی از یک نفر در کشور غلفت شود، غیرقابل تحمل است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصور اینکه یک نفر در گوشه‌ای کشور باشد ...
اطلاعات بیشتر
1398/02/09
راهکارهای اقتصادی برای تداوم پوشش بیمه همگانی در کنفرانس ملی بیمه سلامت بررسی می‌شود

وزیر بهداشت گفت: کنفرانس ملی بیمه سلامت با همت مرکز تحقیقات بیمه سلامت، ...
اطلاعات بیشتر
1398/02/09
بیمه همگانی سلامت رویکرد انسانی دولت است / رویکرد مبتنی بر عقل و علم در سازمان بیمه سلامت وجود دارد

وزیر بهداشت در کنفرانس ملی بیمه سلامت : پوشش بیمه همگانی سلامت و طرح تحو...
اطلاعات بیشتر
1398/02/09
نسخه اندروید اپلیکیشن کنفرانس ملی بیمه سلامت ، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی منتشر شد.

نسخه اندروید اپلیکیشن کنفرانس ملی بیمه سلامت ، پوشش همگانی و مدیریت مناب...
اطلاعات بیشتر
1398/02/07
برنامه کنفرانس ملی بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

برنامه کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» اعلام شد.
اطلاعات بیشتر
1398/02/06
جلسه دوم کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع » در سال 1398 با حضور کلیه اعضاء و نماینده مدیر عامل

جلسه دوم کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع » د...
اطلاعات بیشتر
1398/02/02
برگزاری جلسه کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع » در سال 1398

جلسه کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع » در سا...
اطلاعات بیشتر
1398/02/02
برگزاری کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در تاریخهای 7 و 8 اردیبهشت ماه 1398

کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در تاریخهای 7 ...
اطلاعات بیشتر
1397/12/15
تعویق زمان برگزاری کنفرانس

برگزاری کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» به تع...
اطلاعات بیشتر
1397/11/24
هماهنگی اقدامات اجرایی برگزاری کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در جلسه پنجم کمیته اجرایی

جلسه کمیته اجرایی کنفرانس با حضور آقای دکتر حسن زاده (دبیر کنفرانس) و آق...
اطلاعات بیشتر
1397/11/13
برگزاری جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع »

در جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیر...
اطلاعات بیشتر
1397/09/06
بررسی چالش های حوزه بیمه سلامت در همایش علمی" بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی"

کارشناس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت درگفت وگو با آی هینا مطرح کرد: بررس...
اطلاعات بیشتر
1397/08/20
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران در گفت وگو با آی هینا مطرح کرد: نقش تاثیرگذار مطالعات و پژوهش در مدیریت هزینه ها

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، مطالعات...
اطلاعات بیشتر
1397/08/20